11.7.2005  Wiskunde Java Applets

Klas 5 en 6

Afgeleide
  - 2e afg. goniometr.
  - exponentieel
  - polynomen
  - sin x en cos x
Animaties (1)
Animaties (2)
Cirkel - 9 punten
Cirkel - koordenhoeken
Cirkelrand vouwen
Congruente driehoeken
  - (1)
  - (2)
  - (3)
  - (4)
Cos(t)=A
Cosinusongelijkheid(1)
Cosinusongelijkheid(2)
Cosinusregel(1)
Cosinusregel(2)
Deellijnenvierhoek parm
Driehoek - spoor
e
Ellips
Fractals
Gedachte-experiment

Gelijkvormigheid
Gemiddelde en afgeleide (1)
Gemiddelde en afgeleide (2) Handelsreizigerprobleem
Hoogtelijnensom
Hyperbool
Inhoud ronde wig
Inhoud bol
Inproduct - commutatief
Inproduct - distributief
Invariante booglengte
Kettingregel
Kijkhoek - maximaal
Kleinste kwadratensom
Krommen, 56 stuks
Kubus van Rubik
Lichaam met cirkelbodem en
 vierkante verticale doorsnede
 
Lineaire regressie
Lissajous
Manen van Hippocrates
Middensvierhoek
Normale verdeling
Omwentelingslichaam
 - wortel x om x-as
 - lijnstuk om z-as

Omwentelingslichamen
Parabool
Peaucelliers constructie
Poisson-verdeling
Productregel
Quoits
Sin(t)=A
Sinusongelijkheid(1)
Sinusongelijkheid(2)
Sinusregel
Twee vierkanten
Tweelingcirkels
Uitproduct
Vectoren - translatie
Vectoren 3D
Vectorvergelijking rechte
Verende slinger
Verhouding omtrek˛ tot oppervlakte van
  - cirkel
  - driehoek
  - driehoek 45-45-90
  - gelijkzijdige driehoek
  - rechthoek
  - vierkant
Voronoi
Webgrafiek

Hoger

3 cirkels
Bestrakende cirkel
Bestrakende cirkel van ln x
Boldriehoek
Booglengte
Complexe getallen

Dijkstra's algoritme
Eulerlijn
Meetkunde in beweging
Platonische lichamen
Polygonen construeren

Regelmatig 20-vlak
Regelmatige m/n polygonen
Ruimtelijke oppervlakken
Som buitenhoeken polygonen
Spirograaf

NAAR KLAS 1 t/m 4