11.7.2005  Wiskunde Java Applets

Klas 1

Aanzichten raden
Abacus
Bollen schieten
Breuken
Coördinaten spel
Eiland-spel
Flippo
Gelijksoortige termen
Getallenfabriek

Grafieken ?

Grafieken en verhalen
Huisjes bouwen
Huisjes draaien
Lijnspiegeling
Lineair verband
Nabouwen met aanzichten
Negatieve getallen(1)
Negatieve getallen(2)
Omtrek en oppervlakte (1)
Omtrek en oppervlakte (2)
 

Onfiguur
Oppervlakte
Papieren uitslagen
Profielen draaien
Reken maar
Schateiland
Schatten
Simpel plot
Veelvlakken
Vijf op een rij

Klas 2

Box-plot
Driehoek - hoekensom (1)
Driehoek - hoekensom (2)
Driehoek - hoekensom (3)
Driehoek - oppervlakte(1)
Driehoek - oppervlakte(2)
Formules en grafieken
Grafiek schetser (1)
Grafiek schetser (2)
Histogram

Hoeken en evenwijdige lijnen
Hoekprobleem (1)
Hoekprobleem (2)
Lineair verband en grafiek
Lineaire-functiemachine (1)
Lineaire-functiemachine (2)
Lineaire vergelijkingen (1)
Lineaire vergelijkingen (2)
Ontbinden in factoren
Pantograaf
 

Parallellogram - oppervlakte
Piramide
Plakband vouwen
Plakbandjes vouwen
Prisma - opp. en inhoud
Pythagoras
Pythagoras-oefeningen
Stippelalgebra
Steel-blad-diagram
Translatie spiegeling rotatie

Klas 3

Boomdiagram
Cirkel van Thales
Cosinusfunctie
Dambord
Driehoeksevenredigheid
Exponentieel verband en grafiek
Evenwijdige lijnen-verdeling
Goniofuncties (6 stuks)
Hoekprobleem (1)
Hoekprobleem (2)

Hoogte van een paal
Horizontale machine
Kanstol(1)
Kanstol(2)
Kwadratisch verband en grafiek
Landje verdelen (1)
Landje verdelen (2)
Lengte-oppervlakte-verhouding
Lengte ruimtelijk lijnstuk
Macht en grafiek

Melkkannenprobleem
Omrekening Romeinse cijfers
Parabool en translatie
π - schatter
Plop it 
Reuzenrad
Sinus (introductie)
Tangensfunctie
Torens van Hanoi

Klas 4

Afgeleide functie
Cirkeldiagram
Cirkel - hoeken
Cirkel - ingeschreven(1)
Cirkel - ingeschreven(2)
Cirkel - omgeschreven (1)
Cirkel - omgeschreven (2)
Cirkel - omgeschreven (3)
Differentie/-tiaalquotiënt
Dobbelsteenrace
Dobbelsteensimulatie
Doorsneden tekenen
Driehoek - speciale lijnen en
 cirkels

Driehoek - zwaartepunt
Drie deuren-probleem(1)
Drie deuren-probleem(2)
Functiespel
Haas en schildpad
Hypergeometr. verdeling
Koordenvierhoek
Konijnen en wolven
Lineair stelsel en grafiek
Naald van Buffon
Naald van Buffon – π
Normale verdeling
Origami
Parabool 

Rood en groen
Sinusfunctie
Sin(ax)-functie
Sinus en grafiek
Sinusgenerator
Sinus,cosinus,tangensgrafieken
Twee kleuren
Vaasmodel
Verwachtingswaarde
Vierkant - centrale projectie
Vierkant - “foute’’ verdeling
Vijfhoek met onveranderlijke
 oppervlakte

Wortel x met een cirkel

NAAR KLAS 5 EN 6